Z novín Pešťbudínske Vedomosti. Z piatka, 21. februára 1862.

New-York 29. jan. „Siecle“ v jednom súkromnom dopise sdeluje toto: Šíri sa povesť, že Jefferson Davis vláde spolkovej návrhy pokoja urobil. Podla koľujúcich chýrov president odštepencov nasledujúce základy urobiť majúceho záväzku predložil:

  1. Uznanie južnej konfederácie;
  2. bezvýminečná sloboda obchodu medzi severnými a južními obcami;
  3. zničenie zákonov proti ušlým otrokom;
  4. uvedenie kulisov do južnej konfederacie.

Piaty punkt až do príchodu z Anglicka očakávanej odpovede, sa podržuje. Jestli totižto odpoveď táto nepriaznive vypadne, tak zničenie otroctva behom 20 rokov sľúbiť chcú. Skúsenosť, ktorá sa na 8000 v Post Royalu pozostalých černochoch urobila, je v stave, proti otázke emancipacie vystupujúce ťažkosti na severu umenšiť. Černoši v Port Royalu v rozhodnom čase, keď jich pánovia poutekali, nedopustili sa žiadnych násilností a výstupkov. Teraz pilne pracujú jako slobodní robotníci za dennú mzdu pod dohľadom úradníkov spolkových, a vyjavujú žiadosť, aby sa v školách pre nich vystavených vzdelávať mohli.