Ivan Žabota († 1939)

Z novín Slovák zo stredy 5. apríla 1939

Slovensko a umenie na Slovensku práve oplakáva stratu, ktorú utrpelo tragickým skonom akademického maliara Ivana Žabotu. Bolesť nad touto stratou, samozrejme, dotýka sa aj súrodencov majstra Žabotu a je zaujímavou hrou osudu, že túto bolesť súrodencov mierni teraz darček, ktorým vodca a kancelár Veľkého Nemecka potešil brata zomrelého majstra, Alojza Žabotu, bývajúceho v Devínskej Novej Vsi. Tento starý rezbár a umelec pred nedávnom zhotovil krásnu intarziu z drve a venoval ju vodcovi Adolfovi Hitlerovi, ako ochráncovi slovenského štátu. Umelecky hodnotný výrobok vzbudil pozornosť vodcu, ktorý teraz cestou svojho osobného tajomníka poslal Alojzovi Žabotovi ďakovný prípis s pozdravom a v liste priloženú fotografiu s vlastnoručným venovaním, Führerovým.