Udalosti

Všetko čo ste nevedeli

Kategória: Národná Jednota

Zázraky modernej chirurgie (rok 1936)

Z novín Národná Jednota z 5. septembra 1936

Že moderná chirurgia zachraňuje ľudí doslovne už za prahom života, je známe. Veď dnes už lekári vedia zošívať aj prepichnuté alebo strelené srdce a vzkriesiť ľudí, ktorí podľa všetkých doterajších skúseností majú byť mŕtvi. Ale moderná chirurgia dáva aj zrak ľuďom dlhé roky slepým, čo je ozaj zázrak. Londýnsky lekár dr. Thomas operoval tak 75 ročného muža, ktorý mal od 17 rokov rohovky na obidvoch očiach zničené nejakými vredmi a bol teda dokonale slepý.

Read More

Žlté nebezpečenstvo hrozí

Z časopisu Národná Jednota, 15. apríl 1938

Nemecko-italsko japonský protikomunistický (fakticky: protiruský) blok je dokladom nezdravých pomerov, v ktorých sa dusí Europa, ba celý svet. Biele veľmoci sa spájajú, aby zoslabily tretiu bielu veľmoc a aby prispely k zoslabeniu pozície bieleho človeka na zemi. Ironicky to zrovna zneje, keď europské veľmoci s Japonskom chcú chrániť „europskú“ civilizáciu a možno i bielu rasu. Len budúcnosť nám bude môcť potvrdiť, v akej miere sa zúčastní Nemecko a Itália na úpadku bielej rasy. Možno síce, že udalosti budú mať celkom iný menej dramatický spád (aspoň nie pre bielu rasu, skôr pre žltého rasistu – Japoncov).

Read More

Cigáni na Slovensku

Noviny Národná Jednota, štvrtok 24. januára 1929

Ilija Erenburg: Cigáni na Slovensku (Podľa Frankfurter Zeitungu)

Na pokraji mnohej slovenskej dediny stojí niekoľko špinavých chatrčí na spadnutie. Tam bývajú cigáni. V slovenských sedliackych chalupkách vidíme množstvo pečlive rozostavených a rozvešaných ozdôbok, tanieriky, pohľadnice, kraslice a pod. V búdach cigáňskych naproti tomu steny sú úplne holé. Niekedy najdeme tu ešte pozostatky postele, mnohokrát však chybuje i toto – obyvatelia spia na holej zemi. Miesto komplikovaného úboru – niekoľko pestrých handričiek, košeľa alebo nohavice. – Deti sú často vôbec celkom nahé. Staré ženy nosia svoje zvädlé prsia nepokryté, zjavne niet už žiadneho dôvodu zakrývať ich.

Read More

Dodržujeme Etický kódex novinára & © 2019 Udalosti