Udalosti

Všetko čo ste nevedeli

Kategória: Národní Listy

„Pašování“ Židu z Německa do Česko-Slovenska

Večerník Národní Listy – v Praze v pátek 9. prosince 1938.
II. vydání. Číslo 338. Ročník 78. 30 hal.

Podle zprávy olomouckého „Mor. večerníku“ lze v poslední době pozorovat větší příliv židovských přistěhovalcu ze Sudet na naše území. Na propustkách těchto uprchlíku, vydávaných říšskoněmeckými úřady, jsou německy mluvíci židé označování jako čs. státni příslušníci a i jinak se jim vycházi vstříc, aby co nejdříve opustili německá území. V Hranicích a také jinde byly zjištěny případy, že tomuto nedovolenému přílivu cizích živlu napomáhají jejich místní souvěrci, neboť jsou to jejich příbuzní. Je jim také s německé strany dovoleno bráti si s sebou více peněz, než obvykle.

Read More

Dálková silnice 1000 km dlouhá. Z Prahy na rumunskou hranici za 8 hodin.

Večerník Národní Listy – v Praze v pátek 9. prosince 1938.
II. vydání. Číslo 338. Ročník 78. 30 hal.

Protáhlý tvar našeho státu vyžadoval už dávno ústřední dálkové spoje. Nyní zúžením tohoto tvaru a ztrátou spojení železničního rázem se ukázalo, jak správný byl názor „Spolku čs. inženýru“, který už před lety se tímto problémem zabýval a doporučoval stavbu „národni silnice“ z Chebu do Užhorodu středem republiky.

Read More

Dodržujeme Etický kódex novinára & © 2019 Udalosti