Z novín Naše Noviny zo dňa 11. júla 1908

Kočujúci cigáni, ktorí deň po deň mnoho nezbednosti spáchajú a život i istotu pokojných obyvateľov ohrožujú, sa najnovšie pochytili medzi sebou. Pri súdobnom pojednávaní dánošskej vraždy Roza Lakatoš vyzradila vrahov, za čo cigáni sa strašne nahnevali a sa zaprísahali, že sa na Lakatošovej bande vypomstia. Po tieto dni sa stretla Balogova banda s bandou Lakatošovou v chotári obci Fony (abaujská st.). Cigáni sa vrhli na jedno druhého, v čom traja sú usmrtení a mnohí ranení, ktorých do košickej nemocnice priniesli. Príliš potrebno je, aby sa s cigáňmi už raz poriadok spravil!

Read More