Z novín Pešťbudínske Vedomosti. Z piatka, 21. februára 1862.

New-York 29. jan. „Siecle“ v jednom súkromnom dopise sdeluje toto: Šíri sa povesť, že Jefferson Davis vláde spolkovej návrhy pokoja urobil. Podla koľujúcich chýrov president odštepencov nasledujúce základy urobiť majúceho záväzku predložil:

Read More