Udalosti

Všetko čo ste nevedeli

Kategória: Slovák

Prečo nie na pravých vinníkov? (rok 1944)

Švajčiarsky časopis „Neue Zürcher Nachrichten“ zo dňa 10. novembra t. r. uverejňuje pozoruhodný článok o Slovensku a o jeho prezidentovi. Hneď na začiatku zdôrazňuje, že nechce obhajovať Dr. Jozefa Tisu, navrhuje však, aby čitatelia sami uvažovali o tom, čo by robili v položení, do ktorého sa Dr. Tiso a jeho národ dostal v prvej polovici roku 1939.

Read More

Už aj deti nám berú! (rok 1944)

Z novín Slovák zo dňa 22. decembra 1944

Boľševici vyvážajú do Ruska deti z obsadeného územia východného Slovenska – Čo na to vy, slovenské matky a otcovia?

Bratislava. – Dňa 16. decembra o 17.45 ohlásil sa z Londýna istý múdry komentátor, ktorý nám maľoval situáciu v Michalovciach a v Trebišove. Pre zaujímavosť uvádzam doslovné znenie: Obyvatelia Michaloviec, ktorí sa skryli v horách, aby ich neodvliekli, sa teraz hromadne vracajú do svojich domov. Tu však nachádzajú len zrúcaniny, lebo Nemci všetko vyrabovali a zničili, čo už odvliecť nemohli. Roľníkom zapaľovali strechy. Len tam, kde sa obyvateľstvo pomocou partizánov postavilo proti Nemcom so zbraňou v ruke, podarilo sa im čo to zachrániť. Tak to bolo aj v Trebišove, kde sa inžinierom a robotníkom svojou obetavosťou podarilo zachrániť cukrovar.

Read More

Brat zomrelého I. Žabotu dostal od Adolfa Hitlera vlastnoručne podpísanú fotografiu na pamiatku (rok 1939)

Ivan Žabota († 1939)

Z novín Slovák zo stredy 5. apríla 1939

Slovensko a umenie na Slovensku práve oplakáva stratu, ktorú utrpelo tragickým skonom akademického maliara Ivana Žabotu. Bolesť nad touto stratou, samozrejme, dotýka sa aj súrodencov majstra Žabotu a je zaujímavou hrou osudu, že túto bolesť súrodencov mierni teraz darček, ktorým vodca a kancelár Veľkého Nemecka potešil brata zomrelého majstra, Alojza Žabotu, bývajúceho v Devínskej Novej Vsi. Tento starý rezbár a umelec pred nedávnom zhotovil krásnu intarziu z drve a venoval ju vodcovi Adolfovi Hitlerovi, ako ochráncovi slovenského štátu. Umelecky hodnotný výrobok vzbudil pozornosť vodcu, ktorý teraz cestou svojho osobného tajomníka poslal Alojzovi Žabotovi ďakovný prípis s pozdravom a v liste priloženú fotografiu s vlastnoručným venovaním, Führerovým.

Read More

Podlé plány s Európou (rok 1941)

Z novín Slovák zo soboty 9. augusta 1941

Podlé plány s Európou
Budúca Európa by mala byť židavsko-anglosaskou kolóniou

Read More

Hospodárenie na kolchozoch

Postrehy a dojmy z oslobodeného Sovietskeho Zväzu
Z novín Slovák zo soboty 9. augusta 1941

Por. Dr. Št. Polakovič.

Východný front, 8. augusta. Posledné dva dni mal som dosť rušné. Poznával som z vlastnej skúsenosti sovietsku državu na miestach, kde komunisti vládli nie dva roky, ale dvadsaťštyri roky a kde mali neohraničené mocenské a finančné prostriedky na uskutočnenie svojich teórií. Ak však bývalá poľská Ukrajina bola údolím slz a trápenia za dva posledné roky, tak ruská Ukrajina poskytuje človekovi obraz, ktorý vyvoláva len sústrasť a spravodlivý hnev na držiteľov moci. Rusko sa stalo pod boľševíckou vládou strašným väzením a ľudia v ňom biednymi otrokmi.

Read More

Každá vojna nesie so sebou všeobecný a morálny úpadok

Z časopisu Slovák zo štvrtka 24. marca 1921

Každá vojna nesie so sebou všeobecný a morálny úpadok. Hmotné nepriaznivosti a smutné následky dajú sa ľahšie a rýchlejšie odolať ako mravné. Hmotné následky sú vonkajšie, mravná pustota siaha do duší a sŕdc. Kto chce vážne odčiniť mravnú zkazu, musí tam začať, kde sa začalo hynutie, musí začať budovať v dušiach a v srdciach. Iné války zdivia smýšľanie bojujúcich, znivočia vzájomné ocenenie, vzájomnú úctu národov a všeobecne oslabia cit vzájomnej spravedlivosti. Miesto ľudských vznešených citov, zaujmú nenávisť, oslepujúca pomsta. Dlhý čas uplynie, pokým sa vlniace vášne upokoja a ustúpia miesto trpezlivejšej., spravodlivejšej úvahe.

Read More

Talian o budúcnosti Slovanov

Z novín Slovák z utorka 20. januára 1931

Talian o budúcnosti Slovanov. Predseda hlavného štatistického úradu v Ríme prof. Gini vydá v najbližšom čase veľké dielo o budúcnosti svetových národov. Profesor Gini pracoval na svojom diele dlhé roky a svoje vývody doložil mnohými štatistickými údajmi.

Read More

V Trebišove dostali národno-roľníci výprask

Z časopisu Slovák, štvrtok 4. marca 1920

Slovenská ľudová strana svolala v Trebišove ľudové shromaždenie. Pán župan Križko, ako všade, kde ľudová strana shromaždenie svolala, tak aj do Trebišova vyslal svojich platených kriklúňov: p. Alojza Bilyho, udajného agenta od českej banky „Slávie“ a pána J. Horváta, udajného úradníka pri župnom obilnom ústave a synovca predsedu nár. roľníckej strany dra Pavela Blahu, – tým cieľom, aby shromaždenie prekazili. Títo dvaja páni, keď naši rečníci vykradali Trebišovčanom, že ako ich národno-roľnícka strana sľubovaním rozdeľovania veľkostatkov klame, probovali nár. roľnícku stranu brániť, statní Trebišovčania ale, súc už tak nahnevaní na nár. roľnícku stranu, lebo táto od nich 100 korunové členovské už dávno povyberala a doteraz im ešte zo sľúbenej pôdy nič nedali, nemohli lúhanie týchto dvoch pánov strpieť a tak jedného, ako i druhého tak po trebišovsky vyzauškovali a z obecného domu von vykopli!

Čo hľadali, to dostali!

Dodržujeme Etický kódex novinára & © 2019 Udalosti