Z novín Slovenský Denník zo soboty 3. mája 1919

Chýrnik. Minister Štefánik na ceste domov.
V Bratislave, 2. mája.

Dnes pred obedom nastúpi náš minister vojny Milan Rastislav Štefánik cestu domov, a síce na lietadle. Dľa sdelenia vysadne na aeroplán na „Poli Forniso“ (v Taliansku) pred obedom o 10. hod. a po obede bude už v Bratislave. Ovšem, ak počasie bude priaznivé. Na uvítanie ministra porobila vojenská správa potrebné prípravy. Minister Štefánik celú cestu urobí po lietadle a zosadne na vojenskom letišti blízko Bratislavy a nie vo Viedni, ako bolo pôvodne v pláne.

Read More