Z novín Slovák z piatka 25. septembra 1942

Kapitán Hugh Mulzac

t -Ženeva, 24. septembra.
Zpráva vojnovej paroplavby USA oznamuje, že kapitánovi Mulzacovi, ktorý má ako jediný neger americký kapitánsky patent, sverili nákladnú loď o 10.000 tonách. Negerská speváčka Marian Andersonová prekrstí loď menom negerského vychovávateľa Bookera. Negerskému kapitánovi budú podriadení beloši a negri.