Večerník Národní Listy – v Praze v pátek 9. prosince 1938.
II. vydání. Číslo 338. Ročník 78. 30 hal.

Protáhlý tvar našeho státu vyžadoval už dávno ústřední dálkové spoje. Nyní zúžením tohoto tvaru a ztrátou spojení železničního rázem se ukázalo, jak správný byl názor „Spolku čs. inženýru“, který už před lety se tímto problémem zabýval a doporučoval stavbu „národni silnice“ z Chebu do Užhorodu středem republiky.

Po letošních událostech už nikdo nepochyboval o nezbytnosti spojiti řádně západ republiky s východem, starý projekt rázem ožil, dáno za pravdu také Baťovi, který navrhoval autostrádu a tak jsme rázem před stavbou, ale ne autostrády, nýbrž dálkové silnice, čili dálnice. Aby šlo vše ráz na ráz, ustanoven velitelem stavby voják, brigádni generál inž. Václav Nosek, hned použito všeho, co dosud pro dálnice se připravovalo, zvýšeným tempem se připravují konečné návrhy a tak počátkem března příštího roku 60.000 dělníku bude pracovat na stavbě a 40.000 bude pomáhat v lesích, v lomech a pod.

Sto tisíc dělníku bude zaměstnáno po plných pět let, neboť v roce 1944 má býti dálnice úplně hotova a odevzdána veřejnosti po celé délce. Dokončené jednotlivé úseky budou ovšem míti provoz hned po ukončení.

Poněvadž prujezd Prahou by znamenal veliké zdržení a při tom přetížení úzkých pražských ulic, bude vybudována velká okružní silnice kolem Prahy o poloměru 30 km a jednotlivých jejích sektoru bude používáno k tomu, aby se auto dostalo hned na pokračování dálkové silnice, která bude téměř přímá ve směru Praha, Jihlava, Brno, Zlín, Žilina, Prešov, Velký Bočkov na rumunské hranici, při čemž povede po hřebenu Javorníku a překoná značné obtíže ve svízelné situaci na Podkarpatské Rusi, kde jsou četné hřebeny horské s hlubokými údolími.

Přímočarost znemožňuje dbáti ruzných místních přání a ostatně budou zřízeny četné pohodlné přípojky. Rychlý postup práce nemuže se ohlížeti na žádné námitky, tím méně snad zdržovati se dlouhým vyjednávaáním s majiteli pozemku. Ty budou spravedlivě vyvlastněny.

Dálnice bude 21 metru šitoká,

bude míti dvě dvouproudové vozovky po 7 m, střední travnat pás 3 m a pásy pro cyklisty, nikde nebude žádná křižovatka, neboť všude budou nadjezdy a podjezdy. postavena bude výhradně z domácího materiálu, převážně z betonu, v pohoří bude tam, kde bude třeba, dlažba. postavena bude na základě zkušeností ciziny, zejména Německa, Italie, Ameriky, Holandska a Anglie tak, že ji budou používat ješte četné generace příští.

Její význam hospodážský

bude veliký. Přinese padesátiprocentní úsporu času, 30proc. úsporu na pohonných hmotách, ušetření stroju, oživení automobilového ruchu, novou práci našim automobilkám, pomuže řemeslum a živnostem.

Umožní rychlost 120 km v hodině,

její kapacita bude 2000 vozu v hodině oběma směry a umožní spojení Prahy s rumunskou hranicí na podkarpatské Rusi za 8 hodin, výkon to, který železnice za žádných okolností provésti nemuže.

Odstraní nezaměstnanost,

neboť z toho, čo uvedeno, je patrno, že přinese práci do všech oboru. Při tom na stavbě dálnice budou delníci slušně placeni, žakže odpadnou podpory v nezaměstnanosti, které byly strašným tatížením státni pokladny.

Práce bude zahájena v březnu

a mnohé práce bude možno prováděti i v zimě, takže rozvržená doba pěti let na 1000 km této naši dopravní osy republiky bude jistě dodržena. K. J. V.