Z novín Slovenský Národ zo stredy 13. januára 1926

Židovské zprávy. – Viac rodín povraždených. – kresťanské rodiny utekajú do Palestíny.

Londýn, 11. jan. Podľa zpráv Židovskej tel. agentúry. Drúzi zavraždili neďaleko palestinských hraníc asi sto kresťanov, medzi inými dvoch kňazov, mnoho žien a detí. Dva kresťanské kostoly v Rašeji podpálili a domy kresťanov vyrabovali. Kresťania okolných dedín zutekali do Palestiny.