Večerník Národní Listy – v Praze v pátek 9. prosince 1938.
II. vydání. Číslo 338. Ročník 78. 30 hal.

Podle zprávy olomouckého „Mor. večerníku“ lze v poslední době pozorovat větší příliv židovských přistěhovalcu ze Sudet na naše území. Na propustkách těchto uprchlíku, vydávaných říšskoněmeckými úřady, jsou německy mluvíci židé označování jako čs. státni příslušníci a i jinak se jim vycházi vstříc, aby co nejdříve opustili německá území. V Hranicích a také jinde byly zjištěny případy, že tomuto nedovolenému přílivu cizích živlu napomáhají jejich místní souvěrci, neboť jsou to jejich příbuzní. Je jim také s německé strany dovoleno bráti si s sebou více peněz, než obvykle.

Naše pohraniční stráž a úřady však přísně dbají, aby těmto uprchlíkum byl zabráněn nezákonný přechod našich hranic.