Z novín Slovák zo soboty 9. augusta 1941

Podlé plány s Európou
Budúca Európa by mala byť židavsko-anglosaskou kolóniou

STK. Madrid, 8. augusta. Časopis »Madrid« píše o rozdeľovacích plánoch Edena a londýnskych »Times«, že »Anglicko chce so svojím židovsko-anglosaským spojencom v Severnej Amerike spravovať Európu ako kolóniu.« Anglicko, pokračuje časopis, najlepšie žilo z nejednotnosti európskych krajín a ich nesvornosť bola najlepšou potravou pre britský imperializmus. Dnes sa však Európe otvorily oči a už vie, kde treba hľadať obávaného parazita. Anglicko sdieralo Európu ako drak. Slovo o ochrane malých národov sa nikdy nevyskytovalo v britskom slovníku. V hodine smrti bude Anglicko sotva oprávnené svojmu severoamerickému spojencovi vydať pozostatky Európy. Neslýchané nebezpečenstvo, ktoré sa vznáša nad Európou, prinieslo práve svoje prvé ovocie. Spolčilo všetky európske krajiny do tak tuhého spolku, že všetky židovsko-anglosaské plány na ňom stroskotajú. »Alcazar« píše: Vyhlásenia anglického ministra zahraničia Edena o »novom poriadku« v Európe po vojne sú typickým príkladom anglickej povahy. Len Angličania môžu označiť rozdelenie Europy na čiastku Anglickom potlačenú a čiastku Sovietskym sväzom zbarbarizovanú za »nový poriadok«. Len Eden a malá čiastka jeho príslušníkov sa nepozerajú na Sovietsky sväz ako na predstaviteľa barbarstva a ničenia.