Z novín Slovák zo dňa 22. decembra 1944

Pozoruhodný článok švajčiarskeho časopisu o postoji Dr. Jozefa Tisu v prvej polovici roku 1939 – Na malých politikov hádžu kamene, veľkých vinníkov však nechajú na pokoji

Bratislava. – Švajčiarsky časopis „Neue Zürcher Nachrichten“ zo dňa 10. novembra t. r. uverejňuje pozoruhodný článok o Slovensku a o jeho prezidentovi. Hneď na začiatku zdôrazňuje, že nechce obhajovať Dr. Jozefa Tisu, navrhuje však, aby čitatelia sami uvažovali o tom, čo by robili v položení, do ktorého sa Dr. Tiso a jeho národ dostal v prvej polovici roku 1939.

Slováci – píše švajčiarsky časopis – dostali sa do československého štátu na základe Pittsburghskej dohody. Pri tejto príležitosti sa im slávnostne sľubovalo, že dostanú vlastný snem, vlastnú samosprávu a vlastné súdnictvo. Za spojenia Slovákov s Čechmi niečo sa urobilo na sociálnom a kultúrnom poli, ale vyššie spomenuté sľuby boly splnené len vtedy, keď Československo pod nátlakom Hitlerovho nebespečenstva bolo prinútené postarať sa o vnútorné upevnenie. Dňa 19. novembra 1938 pražský parlament schválil federalistický základ Československa a 14. marca 1939 Slovenský snem vyhlásil svoju samostatnosť. Vtedy odišiel Dr. Tiso do Berlína a postavil nový štát pod ochranu Nemeckej ríše. Keď podpisoval zmluvu s Hitlerom – podtrhuje Ďalej tento neutrálny časopis – nemožno na to zabudnúť, že to isté vtedy robili aj štátnici veľkých demokracií v Mníchove. V politickom svete pokladali nacionálny socializmus za možného smluvného partnera. Keby zo všetkých politikov, ktorí vtedy a neskoršie rokovali podobným spôsobom, by sa dnes robil „osobitný prípad“ tak takých prípadov by bolo veľmi mnoho. No, na malých politikov – končí švajčiarsky časopis svoj článok – ktorí išli s Hitlerom vrhajú teraz kamene, zatiaľ čo veľkých vinníkov, ktorí zapríčinili prípad Dr. Tisu (t. j. ktorí rosbili Československú republiku, ako Dr. Beneš a spol, pozn. redakcie) nechávajú na pokoji.