Z novín Gardista, utorok, 23. novembra 1943

(Rasové spory medzi Židmi a Angličanmi.) Sionistický časopis Habooker, vychodiaci v Palestíne, napísal, že v Tel Avive došlo k srážke medzi skupinou židovských mládencov a anglickými vojakmi. Ako časopis dodáva, srážku vyvolala skupina nedisciplinovaných židovských dievčat, ktoré zabudly na svoje rasové zákony a udržovaly styky s anglickými vojakmi. Tieto ich kúsky vyvolávaly pohoršenie, takže sa židovská mládež rozhodla urobiť im koniec.

Ďalej časopis pokračuje: „Keď mladé Židovky boly znova v spoločnosti anglických vojakov, podarilo sa niekoľkým židovským mládencom ostrihať im vlasy.“ Britskí gavalieri nato reagovali tak, že 28 osôb, medzi nimi 11 vojakov, museli odviezť do nemocnice. Židovský časopis k tomu dodáva, že židovstvo sa musí rozhodne, bez myšlienky na kompromis brániť proti každému pokusu, ktory by ohrožoval čistotu židovskej rasy. Takisto veľa ráz protestovaly palestínske časopisy proti manželstvám Židoviek s anglickými vojakmi, pretože tieto manželstvá sú vraj atentátom proti židovskej rase. Talmud nepovoľuje takéto miešanie krvi. No, Angličania (spolu so Židmi – pozn. red.) vyhlasujú, že bojujú proti rasovým zákonom Nemecka, ktoré prevzala väčšina europských krajín, nakoľko vraj sú v protiklade so zákonmi humanity. Tieto zákony musia zmiznúť, len čo bude Europa „oslobodená“. – Pestovať ich ďalej bude dovolené len Židom.