Z časopisu Bratislavská Pošta, jún 1926

Náboženské vyznania v celom svete sú representované nasledujúcimi ciframi: Protestantov 172 milionov, rímskych katolíkov 273 milionov, gréckych katolikov 120 milionov. Všetkych kresťanov dohromady 565 milionov. – Konfucianov 301 milion, mohamedánov 222 milionov, Hindov 201 milion, budhistov 138 mil., iných 15 milionov, ceľkom nekresťanov 1.072 milionov.

  • Židov je v Čechách – 79.777,
  • na Morave – 37.989,
  • v Sliezsku – 7.317,
  • na Podkarpatskej Rusi – 87.041,
  • na Slovensku – 135.918.

Porovnajte číslice! – Slovensko má najviac židov! Slovensko, má viac židov ako Čechy, Morava a Sliezsko dohromady! Slovensko živí 135.918 židov! To je skoro – stoašesťatridsaťtisíc židov! Nečudujte sa (nedivte sa), že sú Slováci chudobní! – Že vandrujú do Ameriky, do Francie, do Brasilie. Židia na Slovensku majú skoro celý obchod v rukách. Na prstoch môžete té obchody, té domy počítať, čo vlastnia Slováci. Slováci otročili za maďarskej vlády, a židia ich pomáhali otročiť.

Čím pomáhali židia otročiť Slovákov? –

Spijatykou. (Alkoholom.)

Židia predávali pálenku, víno, pivo. Židia dávali na úver tú otravu bárs komu, kto mal chajdu (chatu), kravičku, kozu. Jakmili robil dlh 50 Kč, alebo len 20 zlatých, už dal žid intabulovať na majetok, a chudák Slovák už sa nevymotal. Na ten spôsob zakúpili židia celé dediny a zbohatli nesmierne.

Židia posielali svojich synov študovať na doktorov a profesorov.
Slováci posielali svojich synov na silnice – drotovať hrnce.
Židia dávali svoje dcéry do drahých ústavov, pensionátov do Paríza, do Londýna, aby nabraly vedomosti.
Slováci dávali svoje dcéry do služby k – židom, alebo do poľnej práce na veľkostatek k – židovi.
Židia si svoje manželky v lete posielajú do drahých kúpelov.
Slováci svoje manželky posielajú na – klásky, na drevo.

Pýtam sa vás, slúžila už židovka u slovenskej rodiny? Je vám známa taká slúžka? Alebo už ste videli pracovať židovku na statku slovenského hospodára?A čo robili proti tomu otročeniu katolickí, slovenski farári? Pomáhali ľudu, aby sa vymanil z pod nadvlády žida?

Ano, pomáhali. Na jaký spôsob pomáhali?

Tak, že dávali svoje statky do árendy – židom. (Česť výnimkám.) A jak sa odmenili židia Slovákom, že im tak dobre je na Slovensku? Tým, že hovorili medzi sebou len – maďarsky.

A jak je to od prevratu?

Židia dostali – konkurenciu; prišli českí obchodníci, českí remeselníci, českí úradníci, českí knihkupci, českí hostinskí. A čo je Slovák dnes po ôsmiročnej slobode? Piatym kolečkom v „Slovenskej krajine“.


Ako sa môžu Slováci striasť nadvlády židovskej?

Majú snád pogromy (rabovačky, zabíjačky) robiť?

Nie, nie, nie!

Po prvé nie, – preto že sú pogromy proti Božím zákonom: nepokradneš, nezabiješ!

Po druhé nie, preto že sú pogromy proti svetským zákonom.

Židia, bárs aj nedodržia Božie zákony voči Slovákom (miluj bližného ako seba samého): tým húževnatejšie sa držia svetských zákonov, ktoré používajú len an to, aby ich hmotné povýšené stanovisko voči Slovákom hájily a zabezpečily.

Tedy násilím, porušenim Božských a svetských zákonov Slováci sa nestrasú židovskej nadvlády. Ba naopak, Slováci by si utržili mena – surového, zaostalého barbarského národa, tak ako na príklad národ maďarský, kde – az ébredoő magyarok (prebúzajúci sa Maďari) napádajú židov na ulici, hádžu im s hlavy klobúky, v kaviarňach a hostincoch ich palicami privítajú. To nie je spôsob vzdelaného, rozumného národa, tým menej by to svedčilo slovenskému národu, ktorý je v celom svete znýmy ako národ mierumilovný, bohabojný.

Násilim sa ešte nič trvalého, šľachetného vo svete nevytvorilo.

Len jedna cesta vedie k istému zničeniu tejto nadvlády.

Aká cesta? Aký spôsob? –

Musíme znásilniť naše vášne, nesmieme ťažko zarobené groše nosiť za pijatiku, za tabak, za cigaretle, nesmieme podporovať krčmy, tančiarne, trafiky, ale radšej si dopriať lepšej stravy, lepšie byty si zaopatriť, deti lepšie šatiť, do školy posielať; každá slovenská dedina by mala aspoň jedného študenta vychovať na advokáta alebo kupca, na lekára alebo inžiniera, tak abysme mali našských, slovenských ľudí, aby nám cudzinci nerozhodovali na dôležitých miestach.

Nadvlády nesvedomitých, nepriateľských cudzincov sa len tak strasieme, keď budeme predovšetkým pestovať slovenské, národné povedomie; tak ako Česi vydali heslo už dávno pred válkou a za válkou: – Svoj k svojmu, tak musia Slováci podporovať len svojských slovenských obchodníkov, remeseľníkov, spisovateľov, umelcov atď. Začiatok, fundament a dušou každého národného hnutia je – národný dom.