Z časopisu Týždeň zo dňa 7. mája 1949.

V Spojených štátoch pripadá dnes jeden černoch na desať belochov.

Americkí a francúzski sociologovia s času na čas opakujú varovné volanie: dni bielej rasy sú spočítané, jej koniec a zánik sa blíži.

Biela rasa vládne svetu celých dvadsať storočí v dôsledku svojej intelektuálnej a technickej prevahy. Zdalo by sa, že jej vedúce postavenie je na dlhý čas zaistené. Ale zmienení sociologovia sa obávajú, že čoskoro upadne do druhoradého postavenia a že prvenstva sa zmocnia farebné a čulejšie rasy. Dejiny budúcnosti budú sa teda podľa ich slov vyvíjať už bez jej priamej účasti.

Belosi sa teda čoskoro stanú etnickou menšinou a čaká ich neistá budúcnosť. Farebné obyvateľstvo Afriky, Južnej Ameriky a Ázie počíta už vyše miliardy duší, teda vyše polovice obyvateľstva zemegule. V niektorých krajoch, ako napr. v Portorico, na Filipínach, Jáve, v Egypte a Číne stúpa počet obyvateľstva v srovnaní s prírastkom belochov niekoľkonásobne. A len v Indii vzrástol počet farebných za posledných desať rokov o päťdesiat miliónov.

Západný svet sa teda domnieva, že biela rasa je ohrozená stále stúpajúcou hrozbou „žltého“ a „čierneho“ nebezpečenstva. Domorodci bývalých kolónií europských krajín sa rýchlo vyvíjajú kultúrne a politicky a oslobodzujú sa od belošského poručníctva. Len čo sa tam utvorí vlastná vláda, ktorá uvedie svoju krajinu do poriadku a zavedie stály zdravý a rozumný režim, bude počet farebného obyvateľstva stúpať ešte rýchlejšie.

Čo odporúčajú títo čudní sociologovia bielej rase, aby si uhájila svoje postavenie? Veľmi málo vecí a to jednoducho preto, že sú v rozpakoch. Koloniálne a mandátne mocnosti ponechávajú domorodé národy v ich terajšom stave a pripúšťajú, aby občas boly decimované hladom a epidémiami, a aby počet pôrodov nestúpol tak strmo. Alebo propagujú modernú mechanickú civilizáciu, rozvijajú obchod, priemysel a zvyšujú vzdelanie: tým sa počet pôrodov tiež snižuje, ale zároveň sa tieto vyvinutejšie národy stavajú nebezpečenstvom pre tzv. západnú civilizáciu: tým by vlastne koloniálne mocnosti len urýchlily svoj pád, pravda, iba inou cestou.

Nebezpečenstvo so strany farebných teda trvá. Ako dlho si ešte biela rasa udrží svoje vedúce postavenie vo svete? Jedno alebo dve storočia, dlhšie sotva. Americký sociolog Montesstein vypočítal, že samotná Ázia bude mať za sto rokov nad dve miliardy obyvateľov – teda toľko čo má dnes celé ľudstvo. (poznámka: dnes po 70 rokoch má Ázia 4.6 miliardy obyvateľov) V akom postavení budú voči Ázii biele belošské krajiny? Odhaduje sa približne, že Sovietsky sväz, kde prírastok obyvateľstva je z celej Europy percentuálne najvyšší, bude mať roku 1970 asi 250 miliónov obyvateľov.

V Spojených štátoch pripadá dnes jeden černoch na desať belochov. Za jedno alebo dve storočia bude pomer obrátený a v Severnej Amerike budú prevládať černosi. Američania sú si toho nebezpečenstva vedomí a ich rasová diskriminácia, prejavujúca sa prenasledovaním a lynčovaním černochov, nemá iný cieľ ako odstrániť túto vec. Pokiaľ ide o belochov, žijúcich v krajiných s prevažne farebným obyvateľstvom, príde akiste čoskoro deň, kedy sa budú musieť zrieknuť svojej nadvlády. V Južnej Afrike zvíťazil v posledných voľbách nacionalista Dr. F. Malan, ktorý porazil svojho protikandidáta maršala Smutsa jedine propagovaním hesla, že „rovnoprávnosť medzi belochmi a černochmi by sa rovnala samovražde bielej rasy v Južnej Afrike“, kde dva miliony Europanov sa s obavami díva na stály a rýchly vzrast počtu domorodcov, ktorých je tam dnes 9 miliónov. Všade okrem Europy je teda biela rasa na ústupe. (STA)


Igor Jurečka: 16.04.2019 Sú dni bielej rasy spočítané?