Večerník Národní Listy – v Praze v pátek 9. prosince 1938.
II. vydání. Číslo 338. Ročník 78. 30 hal.

Protáhlý tvar našeho státu vyžadoval už dávno ústřední dálkové spoje. Nyní zúžením tohoto tvaru a ztrátou spojení železničního rázem se ukázalo, jak správný byl názor „Spolku čs. inženýru“, který už před lety se tímto problémem zabýval a doporučoval stavbu „národni silnice“ z Chebu do Užhorodu středem republiky.

Read More