Z novín Slovenský Národ zo stredy 13. januára 1926

I. rs. Bratislava, 9. januára
Nacionalizmus a europäizmus. Dve heslá, prizvukované najčastejšie v pritomnej dobe. Znamenajú smer politický a sociálny. Nie sú hnutím fantázie a srdca, ale smyšľania vzniknutého z nauky filozofie a historie. Obidve majú svojich privržencov, ba fanatikov. Duševne súhlasia hodnotou svojho mysticizmu. Na poli materiálnom sa však protivia ako zrodení súperi. V praktickom živote pochádza mnoho nedorozumení a konfliktov z týchto dvoch pojmov.

Read More