Udalosti

Všetko čo ste nevedeli

Značka: Rok 1926

Drúzi vraždia kresťanov

Z novín Slovenský Národ zo stredy 13. januára 1926

Židovské zprávy. – Viac rodín povraždených. – kresťanské rodiny utekajú do Palestíny.

Londýn, 11. jan. Podľa zpráv Židovskej tel. agentúry. Drúzi zavraždili neďaleko palestinských hraníc asi sto kresťanov, medzi inými dvoch kňazov, mnoho žien a detí. Dva kresťanské kostoly v Rašeji podpálili a domy kresťanov vyrabovali. Kresťania okolných dedín zutekali do Palestiny.

Protiví sa nacionalizmus internacionalizmu?

Z novín Slovenský Národ zo stredy 13. januára 1926

I. rs. Bratislava, 9. januára
Nacionalizmus a europäizmus. Dve heslá, prizvukované najčastejšie v pritomnej dobe. Znamenajú smer politický a sociálny. Nie sú hnutím fantázie a srdca, ale smyšľania vzniknutého z nauky filozofie a historie. Obidve majú svojich privržencov, ba fanatikov. Duševne súhlasia hodnotou svojho mysticizmu. Na poli materiálnom sa však protivia ako zrodení súperi. V praktickom živote pochádza mnoho nedorozumení a konfliktov z týchto dvoch pojmov.

Read More

Dodržujeme Etický kódex novinára & © 2019 Udalosti