Z novín Slovák z utorka 20. januára 1931

Talian o budúcnosti Slovanov. Predseda hlavného štatistického úradu v Ríme prof. Gini vydá v najbližšom čase veľké dielo o budúcnosti svetových národov. Profesor Gini pracoval na svojom diele dlhé roky a svoje vývody doložil mnohými štatistickými údajmi.

Read More