Udalosti

Všetko čo ste nevedeli

Značka: Rok 1938

Amerika o nás: Demokratický stát uprostřed diktátorských režimů (rok 1938)

AMERIKA O NÁS
NEW YORK TIMES, NEJVÝZNAMNĚJŠÍ LIST SEVEROAMERICKÝ O ČSR.

Demokratický stát uprostřed diktátorských režimů

Evropský dopisovatel New York Times, Shepard Stone navštívil na podzim 1937 Československo a dojmy ze své cesty uveřejnil v nedělním vydání New York Times v prosinci 1937, který pro jeho zajímavost předkládáme svým čtenářům.

Read More

Dálková silnice 1000 km dlouhá. Z Prahy na rumunskou hranici za 8 hodin.

Večerník Národní Listy – v Praze v pátek 9. prosince 1938.
II. vydání. Číslo 338. Ročník 78. 30 hal.

Protáhlý tvar našeho státu vyžadoval už dávno ústřední dálkové spoje. Nyní zúžením tohoto tvaru a ztrátou spojení železničního rázem se ukázalo, jak správný byl názor „Spolku čs. inženýru“, který už před lety se tímto problémem zabýval a doporučoval stavbu „národni silnice“ z Chebu do Užhorodu středem republiky.

Read More

Žlté nebezpečenstvo hrozí

Z časopisu Národná Jednota, 15. apríl 1938

Nemecko-italsko japonský protikomunistický (fakticky: protiruský) blok je dokladom nezdravých pomerov, v ktorých sa dusí Europa, ba celý svet. Biele veľmoci sa spájajú, aby zoslabily tretiu bielu veľmoc a aby prispely k zoslabeniu pozície bieleho človeka na zemi. Ironicky to zrovna zneje, keď europské veľmoci s Japonskom chcú chrániť „europskú“ civilizáciu a možno i bielu rasu. Len budúcnosť nám bude môcť potvrdiť, v akej miere sa zúčastní Nemecko a Itália na úpadku bielej rasy. Možno síce, že udalosti budú mať celkom iný menej dramatický spád (aspoň nie pre bielu rasu, skôr pre žltého rasistu – Japoncov).

Read More

Dodržujeme Etický kódex novinára & © 2019 Udalosti