Z časopisu Bratislavská Pošta, jún 1926

Náboženské vyznania v celom svete sú representované nasledujúcimi ciframi: Protestantov 172 milionov, rímskych katolíkov 273 milionov, gréckych katolikov 120 milionov. Všetkych kresťanov dohromady 565 milionov. – Konfucianov 301 milion, mohamedánov 222 milionov, Hindov 201 milion, budhistov 138 mil., iných 15 milionov, ceľkom nekresťanov 1.072 milionov.

Read More