Udalosti

Všetko čo ste nevedeli

Značka: Slovania

Každá vojna nesie so sebou všeobecný a morálny úpadok

Z časopisu Slovák zo štvrtka 24. marca 1921

Každá vojna nesie so sebou všeobecný a morálny úpadok. Hmotné nepriaznivosti a smutné následky dajú sa ľahšie a rýchlejšie odolať ako mravné. Hmotné následky sú vonkajšie, mravná pustota siaha do duší a sŕdc. Kto chce vážne odčiniť mravnú zkazu, musí tam začať, kde sa začalo hynutie, musí začať budovať v dušiach a v srdciach. Iné války zdivia smýšľanie bojujúcich, znivočia vzájomné ocenenie, vzájomnú úctu národov a všeobecne oslabia cit vzájomnej spravedlivosti. Miesto ľudských vznešených citov, zaujmú nenávisť, oslepujúca pomsta. Dlhý čas uplynie, pokým sa vlniace vášne upokoja a ustúpia miesto trpezlivejšej., spravodlivejšej úvahe.

Read More

Talian o budúcnosti Slovanov

Z novín Slovák z utorka 20. januára 1931

Talian o budúcnosti Slovanov. Predseda hlavného štatistického úradu v Ríme prof. Gini vydá v najbližšom čase veľké dielo o budúcnosti svetových národov. Profesor Gini pracoval na svojom diele dlhé roky a svoje vývody doložil mnohými štatistickými údajmi.

Read More

Dodržujeme Etický kódex novinára & © 2019 Udalosti