Udalosti

Všetko čo ste nevedeli

Značka: Slovensko

Prečo nie na pravých vinníkov? (rok 1944)

Švajčiarsky časopis „Neue Zürcher Nachrichten“ zo dňa 10. novembra t. r. uverejňuje pozoruhodný článok o Slovensku a o jeho prezidentovi. Hneď na začiatku zdôrazňuje, že nechce obhajovať Dr. Jozefa Tisu, navrhuje však, aby čitatelia sami uvažovali o tom, čo by robili v položení, do ktorého sa Dr. Tiso a jeho národ dostal v prvej polovici roku 1939.

Read More

TV proti Mečiarovi i Klausovi (rok 1993)

Z novín SME z piatku 5. februára 1993

Prečitali SME – DIE WELT
Bola to len náhoda, že rozpustenie menovej únie medzi českou a Slovenskou republikou pripadlo na ten istý deň keď Václav Havel skladal na Pražskom hrade prezidentskú prísahu, píše včerajší nemecký denník DIE WELT. Sotva sa však dá veriť na náhodu, keď práve v týchto prevratných dňoch sa podaril malému ale vplyvnému lobby puč v podobe odovzdania jedného z troch českých televíznych kanálov súkromnej spoločnosti, o ktorej finančných zdrojoch sa síce málo vie, ktorú však možno o to ľahšie politicky zaradiť. Pozostáva totiž z pohorelých zvyškov vládnucich vrstiev, ktoré predtým udávali v Prahe a Bratislave tón. Patrí k nim jeden z najväčších Mečiarových odporcov Fedor Gál, ktorý prešiel do pražského exilu, a bývalý hovorca Pithartovej vlády Vladimír Železný. Skupinu dotvára bývalý americký veľvyslanec v Budapešti Marc Palmer s najlepšími kontaktami na maďarské národné kruhy. Podnik, ktorý štartuje s neskromným názvom „Stredoeurópska televízia pre 21. storočie“ sa zameriava rovnakou mierou proti Mečiarovi i proti Klausovi, ktorého Občianska demokratická strana bola voľbou doslova prekvapená. Nie je ťažké odhadnúť, že akýkoľvek pokus ODS brániť sa bude odvrátený obvinením, že ide o postup proti právnemu štátu a slobode prejavu.

Read More

Židovstvo na Slovensku

Slovensko na prelome, Politické publikácie, vydáva Úrad propagandy
Židovstvo na Slovensku, Kompas, Turčianský sv. Martin, 1940

Židovská otázka je dnes na Slovensku v popredí všeobecného záujmu. Je to prirodzené. Ináč to ani nemôže byť.

Veď židovská otázka svojím všestranným významom patrí medzi dôležité otázky národa. Či už ide o oblasť politiky alebo kultúry, či o otázky hospodárske alebo rasové, je složitou a pálčivou otázkou zásadného významu. Od jej riešenia závisí v mnohom rozvoj slovenského národa a štátu. Národne smýšľajúci Slováci s istým politickým rozhľadom o tom ani nepochybujú.

Read More

Minister Štefánik na ceste domov

Z novín Slovenský Denník zo soboty 3. mája 1919

Chýrnik. Minister Štefánik na ceste domov.
V Bratislave, 2. mája.

Dnes pred obedom nastúpi náš minister vojny Milan Rastislav Štefánik cestu domov, a síce na lietadle. Dľa sdelenia vysadne na aeroplán na „Poli Forniso“ (v Taliansku) pred obedom o 10. hod. a po obede bude už v Bratislave. Ovšem, ak počasie bude priaznivé. Na uvítanie ministra porobila vojenská správa potrebné prípravy. Minister Štefánik celú cestu urobí po lietadle a zosadne na vojenskom letišti blízko Bratislavy a nie vo Viedni, ako bolo pôvodne v pláne.

Read More

Zase cigáni

Z novín Naše Noviny, zo dňa 19. septembra 1908.

Zase cigáni. Z Horvátska dochádza chýr, že medzi obcami Polane a Jalzevác na hradskej cigáni napadli viacerých kupcov, ktorých do krve zbili. Na pomoc kupcov prišli žandári, do ktorých sa cigáni tiež oddali, tak že títo z cigáňov jedného zastrelili, viacerých ranili a jedenástich chytili.

Cigáni na Slovensku

Noviny Národná Jednota, štvrtok 24. januára 1929

Ilija Erenburg: Cigáni na Slovensku (Podľa Frankfurter Zeitungu)

Na pokraji mnohej slovenskej dediny stojí niekoľko špinavých chatrčí na spadnutie. Tam bývajú cigáni. V slovenských sedliackych chalupkách vidíme množstvo pečlive rozostavených a rozvešaných ozdôbok, tanieriky, pohľadnice, kraslice a pod. V búdach cigáňskych naproti tomu steny sú úplne holé. Niekedy najdeme tu ešte pozostatky postele, mnohokrát však chybuje i toto – obyvatelia spia na holej zemi. Miesto komplikovaného úboru – niekoľko pestrých handričiek, košeľa alebo nohavice. – Deti sú často vôbec celkom nahé. Staré ženy nosia svoje zvädlé prsia nepokryté, zjavne niet už žiadneho dôvodu zakrývať ich.

Read More

Dodržujeme Etický kódex novinára & © 2019 Udalosti