Z časopisu Slovák, štvrtok 4. marca 1920

Slovenská ľudová strana svolala v Trebišove ľudové shromaždenie. Pán župan Križko, ako všade, kde ľudová strana shromaždenie svolala, tak aj do Trebišova vyslal svojich platených kriklúňov: p. Alojza Bilyho, udajného agenta od českej banky „Slávie“ a pána J. Horváta, udajného úradníka pri župnom obilnom ústave a synovca predsedu nár. roľníckej strany dra Pavela Blahu, – tým cieľom, aby shromaždenie prekazili. Títo dvaja páni, keď naši rečníci vykradali Trebišovčanom, že ako ich národno-roľnícka strana sľubovaním rozdeľovania veľkostatkov klame, probovali nár. roľnícku stranu brániť, statní Trebišovčania ale, súc už tak nahnevaní na nár. roľnícku stranu, lebo táto od nich 100 korunové členovské už dávno povyberala a doteraz im ešte zo sľúbenej pôdy nič nedali, nemohli lúhanie týchto dvoch pánov strpieť a tak jedného, ako i druhého tak po trebišovsky vyzauškovali a z obecného domu von vykopli!

Čo hľadali, to dostali!