Z novín Slovák z utorka 20. januára 1931

Talian o budúcnosti Slovanov. Predseda hlavného štatistického úradu v Ríme prof. Gini vydá v najbližšom čase veľké dielo o budúcnosti svetových národov. Profesor Gini pracoval na svojom diele dlhé roky a svoje vývody doložil mnohými štatistickými údajmi.

Nedávno uverejnil svoju mienku o budúcnosti bielej rasy. Podľa profesorovho náhľadu biela rasa dosiahla kulminačného bodu vo svojom vývoji a teraz stojí pred úpadkom. Zo štatistických dokladov je zrejmé, že biele plemeno je celkom pasívne v rozmnožovaní. Výnimku tvoria iba slovanské národy, ktoré sa veľmi a chytro množia a každý rok vykazujú väčší prírastok. Expanzia slovanských národov je nepoškodená a Slovania si dodnes zachovali veľkú vitálnu silu. Slovanským národom patrí budúcnosť, tým skôr, že väčšina z nich sa nedávno oslobodila zpod cudzieho jarma.