Z novín Slovák zo dňa 22. decembra 1944

Boľševici vyvážajú do Ruska deti z obsadeného územia východného Slovenska – Čo na to vy, slovenské matky a otcovia?

Bratislava. – Dňa 16. decembra o 17.45 ohlásil sa z Londýna istý múdry komentátor, ktorý nám maľoval situáciu v Michalovciach a v Trebišove. Pre zaujímavosť uvádzam doslovné znenie: Obyvatelia Michaloviec, ktorí sa skryli v horách, aby ich neodvliekli, sa teraz hromadne vracajú do svojich domov. Tu však nachádzajú len zrúcaniny, lebo Nemci všetko vyrabovali a zničili, čo už odvliecť nemohli. Roľníkom zapaľovali strechy. Len tam, kde sa obyvateľstvo pomocou partizánov postavilo proti Nemcom so zbraňou v ruke, podarilo sa im čo to zachrániť. Tak to bolo aj v Trebišove, kde sa inžinierom a robotníkom svojou obetavosťou podarilo zachrániť cukrovar.

Mysleli by ste si, ako strašne to tí Nemci rabovali, pálili a čo len za zverstvá povykonávali, keď opúšťali Michalovce a Trebišov. Vec sa má troška inakšie. Pán komentátor má príliš bujnú fantáziu a rád si zabásni a najmä ak ide o Nemcov. Každý z vás vie, že kade prejde front, že sa tam strieľa. Ako nám z Londýna hlásili Michalovce a Trebišov boli dlho pod ruskou paľbou a teda to, čo tam bolo zničené, majú na svedomí boľševické vojská.

Trebišovský prípad však volá o pomstu do neba Vy rodičia, ktorí máte deti, najlepšie viete, čo je to otcovská láska čo je to láska matky. Čo by ste obetovali, aby vám zostaly vaše deti. Zriekli by ste sa všetkého a uspokojili by ste sa len tým, čo máte na sebe, len nech vám zostanú vaše milované deti, opora vašich starých dní. Nuže v Trebišove sa stalo toto:

Keď boľševici „oslobodili“ mesto, prvý a druhý deň okrem povolávania do zbrane mladších ročníkov zmena nebola ani tak pozorovateľná. V meste zostalo asi 1500 ľudí a to takých, ktorí boli naklonení boľševizmu. Tretí deň vojenská správa, či politický komisár vydal rozkaz, že každý musí pred svoj dom vyložiť zásoby potravín. Zásoby múky, masti a všetkého potom vojsko naložilo na voze a odviezli vraj na bezpečnejšie miesta. Takisto sa stalo aj so šatstvom. Každému ponechali iba jeden oblek a dvoju bielizeň a ostatné musel odovzdať. Keď už oslobodili našich ľudí od hmotných starostí, reku oslobodia ich ešte aj od detí. Na tretí deň nariadili noví „osloboditelia“, že školy sa začínajú a deti musia prísť do školy. Nič netušiaci rodičia poslali svoje deti do školy. Aké bolo ich sklamanie, keď na zvyčajnú čas neprichádzaly domov. Keď sa rodičia obrátili do škôl, nenašli tam svojich detí a boľševický komisár im lakonicky odpovedal, že deti dopravili na bezpečnejšie miesto.

Slovenské matky! Vaše deti vám ukradli boľševickí komisári. Odvliekli vám ich kdesi do Ruska a vychovávajú s nich Janičiarov. Nikdy ich asi neuvidíte.

Takto vás idú oslobodzovať boľševici a takýto raj vám sľubuje Beneš. Teraz sami posúďte, čo pre nás znamená boľševizmus a jeho lokaj Beneš.

Najnovšie hlásil Londýn, že bude vysielať dekrét „prezidenta“ Beneša o zastavení exekutívneho pokračovania na „oslobodenom“ území, o zastavení dražieb a pod. Teda nový dôkaz toho že je iba figúrou bez akejkoľvek moci. Nuž a myslíte, že možno od ľudí, ktorým boľševickí komisári ukradnú poslednú košelu, perinu a poslednú kilogram múky, vymáhať ešte aj dane.

Keď Nemci znova dobyli tieto miesta späť nepopísateľná radosť sa zmocnila tých, ktorí zažili už boľševický režim. S radosťou sa vracajú do slobodného nášho slovenského prostredia a so slzami v očiach spomínajú na tú nemilú zastávku.