Z novín Naše Noviny, zo dňa 19. septembra 1908.

Zase cigáni. Z Horvátska dochádza chýr, že medzi obcami Polane a Jalzevác na hradskej cigáni napadli viacerých kupcov, ktorých do krve zbili. Na pomoc kupcov prišli žandári, do ktorých sa cigáni tiež oddali, tak že títo z cigáňov jedného zastrelili, viacerých ranili a jedenástich chytili.