Z novín Národná Jednota z 5. septembra 1936

Že moderná chirurgia zachraňuje ľudí doslovne už za prahom života, je známe. Veď dnes už lekári vedia zošívať aj prepichnuté alebo strelené srdce a vzkriesiť ľudí, ktorí podľa všetkých doterajších skúseností majú byť mŕtvi. Ale moderná chirurgia dáva aj zrak ľuďom dlhé roky slepým, čo je ozaj zázrak. Londýnsky lekár dr. Thomas operoval tak 75 ročného muža, ktorý mal od 17 rokov rohovky na obidvoch očiach zničené nejakými vredmi a bol teda dokonale slepý.

Spomenutý lekár proboval preniesť na jeho jedno oko rohovku z cudzieho zdravého oka, ktoré muselo byt pacientovi vyňaté preto, že mal v očnici nádor. Rohovku zo zdravého oka vyrezal, odstránil skazenú rohovku z oka slepcovho a novú zdravú rohovku mu tam dvoma stehmi všil. Operácia sa vydarila tak dobre, že operovaný muž behal po 20 dňoch už bez obväzu a po dvoch mesiacoch už sa mohol bez sprievodcu sám prechádzať po londýnskych uliciach, lebo dokonale videl. Možno si predstaviť novú radosť zo života u človeka, ktorý bol za 40 rokov slepý a teraz zrazu, ako by zázrakom opäť prezrel a vidí. (-le)