Z časopisu Národná Jednota, 15. apríl 1938

Nemecko-italsko japonský protikomunistický (fakticky: protiruský) blok je dokladom nezdravých pomerov, v ktorých sa dusí Europa, ba celý svet. Biele veľmoci sa spájajú, aby zoslabily tretiu bielu veľmoc a aby prispely k zoslabeniu pozície bieleho človeka na zemi. Ironicky to zrovna zneje, keď europské veľmoci s Japonskom chcú chrániť „europskú“ civilizáciu a možno i bielu rasu. Len budúcnosť nám bude môcť potvrdiť, v akej miere sa zúčastní Nemecko a Itália na úpadku bielej rasy. Možno síce, že udalosti budú mať celkom iný menej dramatický spád (aspoň nie pre bielu rasu, skôr pre žltého rasistu – Japoncov).

Veľmi poučný článok o „žltom nebezpečenstve“ a o ohrožení pozície bieleho človeka napísal v Nár. Novinách dr. J. Závodný (5. apríla 1938). Z článku preberáme hlavné state.

Sotva 80 ročné kopírovanie europskej civilizácie – píse autor – urobilo z Japonska učňa, ktorý vyrástol nad hlavy učiteľov. Japonsko je dnes ohromnou hospodárskou a vojenskou mocou. Svojím priemyslom ohrožuje europské veľmoci a Ameriku. V posledných rokoch si Japonsko rozšírilo svoju hospodársku bázu o také oblasti, ako je temer celá Europa bez Ruska a táto báza sa stále rozširuje. Ak len nepríde niečo naozaj nepredvídaného a zázračného, ani čo nevidieť, biela rasa bude stáť oproti žltému, organizovanému nebezpečiu, ktoré začne doliehať na nás všetkých.

Akokoľvek sa dívame na Sovietske Rusko, musíme ho považovať za mohutný rezervoár bielej rasy po stránke ľudskej i materiálnej. Metody režimu neznamenajú v dejinách národa nič. Každá prípadná strata ruského územia je stratou bielej rasy, jej životný priestor sa zúži o toľko, koľko jej žltá odobere. Na tomto zmenšenom prestore vznikne eo-ipso väčší sociálny tlak, väčšia bieda, nepokoje, hlad atď. Je preto nepochopiteľné, ako môže Nemecko a Taliansko chcieť zvyšovať tento sociálny tlak v životnom prestore, v Europe, Okrem nej čoskoro nebude pre nás miesta. Ak sa vzdáme aj tej možnosti, že Rusko prevezme úlohu Ameriky a ako táto absorbovala populačné prebytky Europy cez stáročia, tak ich bude preberať Rusko na svoje ohromné územie. Lebo nebude stačiť len so svojím populačným prírastkom čeliť náporu žltej rasy čitajúcej 600 milionov ľudí.

Keď sa teda japonské delá ani nedostanú do Europy a nepodmania si nás japonskí generáli: strata každého stvorcového metra, ktorý snižoval sociálny tlak v Europe, bude tento zvyšovať a odnesieme to všetci: teda aj Nemci aj Taliani. V tom tkvie nebezpečie žltej rasy a jedinou odpoveďou by mala byť obrana každého štvorcového metra územia, ktoré je ohrožené. Bližšie nám musí byť košeľa ako kabát.

Kým sa v Europe so sveta zožiera biela rasa pre naozaj bagateľné otázky; žltá rasa si buduje základňu pre budúce stretnutie sa s nenávidenými belochmi. Každé oslabovanie bielej rasy znamená posilnenie žltej. Prípadná europská vojna by pochovala vládu bielych nad svetom.

Takto končí krátka úvaha dr. Závodného o možnosti žltého nebezpečenstva. nemožno mu neprisvedčiť. Len či o tejto veci uvažujú takto aj tí, ktorí sa chystajú byť hrobármi bielej rasy?